Các dịch vụ y tế

CƠ SỞ DỊCH VỤ CẤP CỨU, HỖ TRỢ NGƯỜI BỆNH TRONG NƯỚC

CƠ SỞ DỊCH VỤ CẤP CỨU, HỖ TRỢ NGƯỜI BỆNH TRONG NƯỚC

Cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước trực thuộc Công ty TNHH Vận chuyển người bệnh Thủ đô được phép cung cấp dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh: – Từ các bệnh viện...
Đọc Thêm